Zbiorniki bezodpływowe Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Wójt Gminy Maków zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców Gminy Maków o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie do tut. Urzędu lub bezpośrednio do sołtysa wsi w terminie do 31 sierpnia 2016.
W związku z art.3 ust.3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (teks jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 250), Gmina Maków ma obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamba) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni.
W związku z powyższym prosi się mieszkańców o rzetelne podejście do sprawy poprzez wypełnienie zgłoszenia.
Druk zgłoszenia dostępny u Sołtysa wsi lub na stronie internetowej Gminy Maków www.gminamakow.info zakładka Zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie.
W przypadku nie złożenia zgłoszenia Wójt Gminy Maków będzie zobowiązany do przeprowadzenia kontroli posesji w celu ustalenia czy posiada zbiornik na nieczystości płynne.
Jednocześnie informujemy, że w razie przeprowadzenia kontroli dotyczącej zbiorników bezodpływowych będą sprawdzane umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych.
Podstawa prawna: art.6 ust.1, art.9u ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (teks jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 250).


Wójt Gminy Maków
(-) Jerzy Stankiewicz
 
 Wykaz adresów dla firm mających pozwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu Gminy Maków (szamba)
 
Nazwa firmyKontaktCennik
Firma Usługowo-Handlowa „ROMEX”
Mokra Lewa 21,
96-100 Skierniewice
Romanowski Mirosław
(Beczka 17m3)

 (46)833-18-15
 609 846 211
 Maków, Wola Makowska, Dąbrowice, Krężce -27zł/1m3;
 Słomków,  Jacochów, Święte, Pszczonów– 32,40zł/1m3
 „PPHU STRAŻAK”
Albert Bogusiewicz,
Bartniki ul. Miodowa 214,
96-332 Radziwiłłów Mazowiecki
(Beczka 10m3
Beczka  20m3)
 508 286 502 Ścieki bytowe(szamba)-19zł/1m3

 Oczyszczalnie przydomowe  do 2,5m3-150zł
 PHU Papiewska Agnieszka
ul. Łowicka 6
95-047 Jeżów
(Beczka 10,5m3)
(Beczka 25m3 dla firm)
 695 077 552
 603 431 904
-P. Grzegorz
 200zł za beczkę 10,5m3
 „WOD - KAN” SP. z o. o.
Mokra Prawa 30
96-100 Skierniewice
(Beczka do 2,5m3 lub do 6m3)
 46 833-38-08 Beczka do 2,5m3- 74,52zł
 Beczka 6m3 (ma licznik) tzn. do 4m3 -119,23zł;
 do 5m3 – 149,04zł;
 do 6m3 – 178,84 zł
 Spółdzielnia Kółek Rolniczych
Lipce Reymontowskie
ul. Targowa 2
96-127 Lipce Reymontowskie
(Beczka 3m3)
 46 831-61-16

 509 373 686
 130zł (liczona za godzinę -zależy od czasu potrzebnego na   dojazd + czas opróżniania zbiornika)
 Artur Foks
Wola Makowska 28A
96-124 Maków
(Beczka 3,5m3)
 696 403 526 120zł za beczkę
 Paradowski Piotr
Sierakowice Prawe75
(Beczka - 5m3)
 602 790 464 150zł za beczkę
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wykaz adresów dla firm mających pozwolenie na opróżnianie osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków z terenu Gminy Maków 
 
„PPHU STRAŻAK" Albert Bogusiewicz, Bartniki ul. Miodowa 214, 96-332 Radziwiłłów Mazowiecki
Telefon: 508 286 502