Kontakt Utwrz PDF Drukuj Pole znajomemu

 

Urzd Gminy w Makowie

ul. Gówna 12

96 - 124 Maków

46 831 20 17

urzad @ gminamakow.info

 

Numer rachunku biecego Urzdu Gminy Maków
Bank Spódzielczy w Skierniewicach
98 9297 0005 0100 0707 2012 0004
(dotyczy dochodów z tytuu  podatków: rolnego, od nieruchomoci, lenego, od rodków transportowych, opat lokalnych: opata skarbowa, targowa, opata za gospodarowanie odpadami oraz dochodów rónych)

Dane do przelewów z zagranicy:
Numer rachunku bankowego w formacie IBAN: PL 98 9297 0005 0100 0707 2012 0004

Kod SWIFT: POLUPLPR
 
Numer rachunku budetu Gminy Maków (obowizuje od 15.01.2015 r.)
Bank Spódzielczy w Skierniewicach
02 9297 0005 0167 8078 2010 0033
(dotyczy dochodów z tytuu subwencji, dotacji, udziaów gminy w podatku dochodowym)