Struktura organizacyjna Utwrz PDF Drukuj Pole znajomemu
Wójt Gminy Jerzy Stankiewicz
 
Wójt Gminy - Jerzy Stankiewicz
 
 
 
Skarbnik Gminy - Mirosawa Górska
Sekretarz - Maria Krawczyk

 
 
 

Referat Finansowy

Mirosawa Górska - Kierownik Referatu

Jadwiga Fronc - Zastpca Skarbnika

Beata Glanowska – Inspektor

Boena Kocemba – Inspektor

Aneta Kroc – Podinspektor

Karolina Zotowska – Podinspektor

Justyna Winciorek - Podinspektor

 

Referat Inwestycji

Magorzata Machaj –Kierownik Referatu

Marzena Duda - Sasim – Inspektor

Aleksandra Czechowska – Podinspektor

Agnieszka Wójt - Podinspektor

Olga Stefaniak - Pomoc administracyjna

 

Referat Gospodarki Komunalnej

Emilia Smolarek – Kierownik

Adam Mateja – Podinspektor

Agnieszka Placek – Podinspektor
 
Ewelina Kordel –Podinspektor
 
Barbara uczywek– Referent
 
Adam Gasiski - pomoc administracyjna

 

Andrzej Kocemba - Konserwator - Palacz c.o.

Micha Foks – Konserwator

Mariusz Karalus – Elektryk

Aleksander Bartosiewicz - Robotnik Gospodarczy

Tomasz Saek - Robotnik Gospodarczy

Józef Król - Robotnik Gospodarczy

Renata Zagawa - Robotnik gospodarczy

Hanna Biaek - Robotnik Gospodarczy

Halina Stopiska - Robotnik Gospodarczy

 


Referat Spraw Organizacyjnych i Obywatelskich

Maria Krawczyk - Kierownik Referatu

Renata Tuacz – Inspektor

Grayna Maciejak – Inspektor

Andrzej Tarnowski – Podinspektor

Tomasz Krawiec - Informatyk

Magorzata Dobrowolska - sekretarka