Linki Utwrz PDF Drukuj Pole znajomemu

http://www.moletai.lt/                          - Miasto Partnerskie z Litwy
http://www.purgstall-erlauf.gv.at/      - Zaprzyjaniona miejscowo z Austrii

http://ospmakow.info                            - Strona Ochotniczej Stray Poarnej w Makowie
http://www.lodzkie.pl/lodzkie/               - Urzd Marszakowski w odzi
http://www.uw.lodz.pl/                         - ódzki Urzd Wojewódzki
http://www.arimr.gov.pl/                       - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
http://www.arr.gov.pl/                          - Agencja Rynku Rolnego
http://www.powiat.skierniewice.pl/       - Starostwo Powiatowe w Skierniewicach

http://www.pszczonow.yoyo.pl             - Parafia p.w. w. Doroty, dziewicy i mczennicy w Pszczonowie

http://dziennkustaw.gov.pl                    - Dziennik Ustaw

http://monitorpolski.gov.pl                     - Monitor Polski

http://dziennik.lodzkie.eu                       - Elektroniczny dziennik urzdowy Województwa ódzkiego

http://krainausmiechu.gminamakow.info - strona promocyjna projektu "Maków kraina umiechu-stworzenie marki ponadregionalnej"

http://spacer.gminamakow.info              - cyfrowy spacer po Gminie Maków

http://wykluczenie.gminamakow.info     - strona projektu "Przeciwdziaanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Maków"